Cílem Klubu je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu, a to plemen německý pinč a trpasličí pinč, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh, tak jak je popsáno v národním standardu FCI.

Standard německý pinč           Standard trpasličí pinč 

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Odchov jedinců dědičně zdravých, vlastnících standardní znaky, plemenný typ a povahu, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jejich potomků.

Způsobilí k chovu jsou PSI dovršením věku 15 měsíců a FENY dovršením věku 24 měsíců (feny mohou být poprvé nakryty od ukončeného 24. měsíce věku). 

Podmínky uchovnění:

- absolvování minimálně jedné klubové nebo speciální výstavy pořádané klubem od věku minimálně 12 měsíců;
- získané výstavní ohodnocení musí být minimálně se známkou VD (velmi dobrá);
- u plemene německý pinč doložení rentgenového (RTG) vyšetření kyčelních kloubů na dysplazii (DKK), pořízené ve věku minimálně 12 měsíců, max. přípustný výsledek C/C (lehký stupeň dysplazie kyčelního kloubu);
- úspěšné absolvování bonitace s ohodnocením „chovný".

Chovat řádně dané jedince plemene německý pinč a trpasličí pinč s průkazem původu lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je zastřešen ČMKU či jeho organizací a je garantem chovu.

Klub poskytuje chovatelský servis pro členy klubu, umožňuje ale chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov naším klubem. S každým nečlenem klubu bude uzavřena prostřednictvím klubu písemná smlouva o poskytnutí chovatelského servisu na jednotlivé vrhy na chovatelskou stanici. Za provedené úkony je účtována částka dle aktuálního ceníku klubu.

Do chovu nejsou připuštěni jedinci s vylučující vadou dle standardu FCI a jedinci, na nichž byl prokazatelně proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu. Z chovu jsou vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu. 

Veškeré podmínky a informace naleznete v CHOVATELSKÉM A ZÁPISNÍM ŘÁDU.

 

Tvorba chovatelskych stranek