Co vše je potřeba udělat, pokud plánujete vrh štěňat?

  1. Odchov štěňat s PP (průkazem původu) je možný pouze pod Mezinárodně chráněnou chovatelskou stanicí. Pokud ještě nemáte založenou a schválenou Mezinárodně chráněnou chovatelskou stanici, je nutné si o ní co nejdříve zažádat. Žádost se podává na ČMKU - Českomoravská kynologická unie (cmku.cz). Důležité je myslet na to, že název chovatelské stanice prochází registrem ČMKU a pak také registrem FCI v Belgii. Tento proces obvykle trvá cca 3 měsíce. Duplicitu názvu lze ověřit na www.fci.be/en/affixes/. Další možností je „Odchov na cizí chovatelskou stanici”, ten je ale vhodný pro ty, kteří zatouží jednorázově po štěňatech, chtějí si chov alespoň jednou vyzkoušet a nechtějí vkládat úsilí do založení a prezentace vlastní chovatelské stanice. Provádí se na základě Smlouvy o zapůjčení chovné feny do chovatelské stanice a Smlouvy o finančním vyrovnání za pronájem chovné feny. Ve většině případů se jedná o dohodu majitele chovné feny s chovatelem mateřské chovatelské stanice, ale není to podmínkou. Ve vztahu k plemenné knize je za daný vrh odpovědný výhradně chovatel, který jej zaštítil svým názvem chovatelské stanice.
  2. S dostatečným předstihem si zažádejte o vystavení Krycího listu u hlavního poradce chovu a to minimálně týden před plánovaným krytím, v případě nečlena min. 2 týdny před plánovaným krytím. Pokud o krycí list žádá nečlen klubu, musí být mezi ním a klubem předem sepsána Smlouva o poskytování chovatelského servisu. Smlouvu poskytneme na vyžádání. Zároveň s touto žádostí přiložte do přílohy e-mailu kopii PP feny a vybraného chovného/krycího psa či psů. Lze také požádat hlavního poradce chovu o doporučení vhodného krycího psa. 
  3. Oznámit narození štěňat s uvedeným počtem, barvou srsti a pohlavím, do 7 kalendářních dnů, hlavnímu poradci chovu, na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a také majiteli krycího psa.
  4. Na webových stránkách plemenné knihy: www.kynologie.cz/plemenna-kniha/vrhy-stenat.htm si stáhnete formulář „Hlášení vrhu – žádanka o zápisová čísla”. Vyplněnou žádanku o přidělení zápisových čísel zašlete ideálně 2 týdny po narození štěňat, nejpozději však do 4 týdnů věku štěňat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zápisová čísla obdržíte na e-mail uvedený v žádance do 10 dnů.
  5. Objednat se k veterináři na prohlídku štěňat a čipování. Štěňata doporučujeme označovat čipem nejdříve ve věku 6 týdnů. Ve většině případů je spojeno i s prvním očkováním. K této návštěvě si nezapomeňte stáhnout „Kontrolní pásek – tetování a čipování” (opět na webových stránkách www.kynologie.cz/plemenna-kniha/vrhy-stenat.htm), kam veterinář vylepí čísla čipů. Tento formulář je nezbytnou součástí přihlášky k zápisu štěňat. Společně s kontrolním páskem si s sebou vezměte i již přidělená zápisová čísla, abyste znali správné pořadí pro čipování. Nutno dodržet pořadí čipování dle přidělených zápisových čísel.
  6. Provedení platby za chovatelský servis, platbu prosíme poukázat na bankovní účet klubu č. 2702485961/2010 vedený u Fio banky. Částka: 400,- Kč/člen klubu, 800,- Kč/nečlen klubu. Do zprávy pro příjemce prosíme uvést: chovatelský servis a celé jméno majitele feny. Potvrzení o platbě prosíme zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a také přiložit k přihlášce k zápisu štěňat (viz bod 7).
  7. Po provedeném čipování vyplňte „Přihlášku k zápisu štěňat” a společně s originálem krycího listu, originálem kontrolního pásku s nalepenými čipovými čísly, dokumentem o přidělení zápisových čísel a v případě zahraničního krytí i kopií originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti (pokud je v dané zemi vyžadována) zašlete hlavnímu poradci chovu. Pokud je matka vrhu zapůjčena nebo je ve spolumajitelství s další osobou, přiložte také smlouvu o zapůjčení feny. V případě, že je štěně vyváženo do zahraničí, zašlete s Přihláškou originál žádosti o vystavení exportního PP.
  8. Po kontrole všech dokumentů a potvrzení Přihlášky k zápisu štěňat hlavním poradcem chovu je vše zasláno na Plemennou knihu k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání originálů průkazů původu.
  9. Od plemenné knihy obdržíte na dobírku průkazy původu štěňat. Termín pro vydání průkazů původu je 30 dnů od obdržení Přihlášky k zápisu štěňat a všech potřebných dokumentů na plemennou knihu. 
  10. Mějte na paměti, že od 1.2.2021 vstoupila v platnost Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na evidenční list vrhu a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Veškeré náležitosti, vzorové formuláře a vysvětlení naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství. Lze nahradit řádnou kupní smlouvou, pokud veškeré požadované údaje a náležitosti jsou v ní obsažené. Myslete také na ochranu plemene a do kupní smlouvy vždy zahrňte prohlášení a stvrzení kupujícího, že na štěněti (daném jedinci) neprovede odchov psů bez průkazu původu a ani jej za tímto účelem neposkytne třetí osobě.

Všem přejeme hodně štěstí a spoustu radostí s nadcházejícími štěňátky!

 

Tvorba chovatelskych stranek